Kontakty

Predajca

Názov:DECENT SC. s.r.o.
IČO:31685064
DIČ:2020498139
IČ DPH:SK2020498139
Mesto:Michalovce
PSČ:07101
Adresa:T.J.Moussona 3635
Telefón:0421566888555
E-mail:obchod@decent.sk
Kontakt:Miron Kotora

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 055/6220 781
Fax:
  • 055/ 6224 547