Predajca

Názov:DECENT SC. s.r.o.
IČO:31685064
DIČ:2020498139
IČ DPH:SK2020498139
Mesto:Michalovce
PSČ:07101
Adresa:T.J.Moussona 3635
Telefón:0421566888555
E-mail:obchod@decent.sk
Kontakt:Miron Kotora
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 4190/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95