PrevádzkareňDECENT SC. s.r.o.
T.J.Moussona 3635
07101 Michalovce


: 0421566888555
: obchod@decent.sk

SídloDECENT SC. s.r.o.
T. J. Moussona 3635
071 01 Michalovce

: 31685064
: 2020498139
: SK2020498139
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 4190/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95